HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN CHÈ BỀN VỮNG NĂM 2015 TẠI PHÚ THỌ

hoi-nghi-che-ben-vung-2015-phu-tho

Trong những năm qua, sản xuất chè của cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng: Năng suất, sản lượng chè liên tục tăng qua các năm; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đầu tư thâm canh, sản xuất chè theo hướng an toàn, bền vững đưa cơ giới hoá vào sản xuất được đẩy mạnh; đã hình thành được các vùng sản xuất chè thâm canh, tập trung gắn với cơ sở chế biến. Cây chè đã và đang khẳng định vai trò, vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nông dân khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên sản xuất, chế biến biến chè còn những tồn tại hạn chế: Năng suất chè vùng dân còn thấp, việc lạm dụng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật còn khá phổ biến, sự liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp còn lỏng lẻo; chưa xây dựng thương hiệu, chưa xuất khẩu được chè thành phẩm; việc mở rộng diện tích chè áp dụng sản xuất chè an toàn còn chậm đặc biệt đối với diện tích do hộ nông dân quản lý.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững trong chuỗi giá trị từ sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè trên thị trường quốc tế Hiệp hội Chè Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị phát triển chè bền vững năm 2015”.

Nội dung:

Thảo luận, trao đổi kết quả của các doanh nghiệp về phát triển chè bền vững trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tiếp theo.

Thảo luận các ý kiến của doanh nghiệp nhằm xác định các nguyên nhân, khó khăn trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè. Đồng thời có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc và thống nhất các giải pháp đẩy mạnh phát triển chè bền vững.

Phát hiện những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp cũng như toàn ngành từ đó đưa ra các giải pháp để phát triển ngành Chè bền vững.

Thành phần tham dự :

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo Phát triển Chè bền vững; Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng.

Tổng Cục hải quan: Cục Giám sát Quản lý Hải Quan.

Tỉnh Phú Thọ: UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương, Chi cục PTNT và Chi cục QLCL.

Sở Nông nghiệp các tỉnh, Hội Chè các tỉnh.

Hội viên Hiệp hội Chè Việt Nam, Các tổ chức NGO tại Việt Nam.

Thời gian: 08:00 – 17:00 thứ Sáu ngày 24/4/2015

Địa điểm:  Viện Khoa học kỹ thuật NLN Miền Núi phía BắcThị trấn Phú Hộ, Phù Ninh, Phú Thọ.

Mọi chi tiết và đăng ký xin liên hệ về Văn phòng Hiệp hội Chè Việt Nam.

Số 46 Tăng Bạt Hổ, hai Bà Trưng, Hà Nội