VIRI đã có bài tham luận về việc phát triển chuỗi giá trị và giải pháp tăng cường liên kết chuỗi tại tỉnh Yên Bái

Ngày 20/9 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, VIRI đã có bài tham luận về việc phát triển chuỗi giá trị và giải pháp tăng cường liên kết chuỗi cũng như các kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận VietGAP, hữu cơ vv20180925135723