Tin vui từ Bobi Craft

Bobi Craft là một trong hai công ty đầu tiên trở thành thành viên của Tổ chức thương mại công bằng thế giới (WFTO) với sự hỗ trợ của Dự án: Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam.

Khởi đầu, Công ty chọn khẩu hiệu “The Art of Big Dream” với ý nghĩa: Ai cũng có ước mơ, kể cả những người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ hay những bạn trẻ có kinh tế dư dả, các bà mẹ nội trợ chăm con… Bobi Craft muốn tạo điều kiện để tất cả những người đam mê sản phẩm thủ công có cơ hội biến chúng thành những sản phẩm nghệ thuật. Những người thợ của Bobi Craft không phải là công nhân như trong các công xưởng mà là những “nghệ nhân” thực sự, có tình yêu với những tác phẩm của mình…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Bobi Craft luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. “Từ khi thành lập, mục tiêu của Bobi Craft nhắm đến là tạo được thêm nhiều công ăn việc làm, đặc biệt là với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bobi Craft vẫn thường tổ chức những hoạt động từ thiện, khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ “những chiếc lá chưa lành” trong xã hội, để thắp sáng ước mơ và hi vọng về tương lai tươi đẹp hơn cho các em, các bạn còn gặp nhiều khó khăn.

Bobi Craft cũng nhận thấy được sự quan trọng và những lợi ích khi sản phẩm của Bobi Craft có được chứng nhận quốc tế. Chính vì vậy, Bobi Craft đã tham gia vào dự án “Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam” và đăng ký chứng nhận thương mại công bằng. Dự án đã nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Bobi Craft trong quá trình đăng ký chứng nhận thương mại công bằng. Cộng với sự nỗ lực của chính doanh nghiệp, Bobi Craft đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại công bằng WFTO. Dự án xin được chúc mừng công ty Bobi Craft.

Đây là một khích lệ lớn không chỉ đối với dự án và Bobi Craft mà còn là động lực thúc đẩy các đơn vị khác được dự án hỗ trợ tiếp tục nỗ lực để có thể đạt được thành công tương tự như Bobi Craft.