THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỰ ÁN ECO-FAIR DO LIÊN MINH CHÂU ÂU TÀI TRỢ

VIRI xin trân trọng thông báo dự án: “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái-công bằng tại Việt Nam” (dự án Eco-Fair) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) là cơ quan điều phối cùng phối hợp với các đơn vị Trung tâm Sáng tạo và Phát triển bền vững CCS, Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn  VNCPC, Công ty TNHH Funzylife sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 4/2020 – 4/2023 (36 tháng) với tổng số tiền Euro 1,838,265, trong đó EC tài trợ 80% và các bên đóng góp 20%.

Mục tiêu chung của dự án nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững các sản phẩm chế biến nông sản công bằng sinh thái ở Việt Nam, góp phần vào sự thịnh vượng và giảm nghèo kinh tế và phát triển sinh kế bền vững và nền kinh tế xanh để chuyển đổi theo hướng kinh tế carbon thấp, hiệu quả tài nguyên và nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1             Nâng cao năng lực của các MSME để triển khai các thực hành sản xuất bền vững và đổi mới sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp

Mục tiêu 2             Nâng cao nhận thức của một nhóm lớn người tiêu dùng về các hành vi tiêu dùng bền vững và xây dựng một mạng lưới để thúc đẩy nhãn sinh thái – công bằng

Mục tiêu 3             Sử dụng nền tảng điện tử bền vững để xây dựng mạng lưới nhà bán lẻ các sản phẩm sinh thái – công bằng

Mục tiêu 4             Tăng cường năng lực cho các MSME sinh thái – công bằng để tiếp cận tài chính

Mục tiêu 5             Hỗ trợ phát triển chính sách về sản xuất và tiêu dùng sinh thái – công bằng tại châu Á

Người hưởng của dự án:(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong quá trình chế biến thực phẩm nông nghiệp; (2) Những nhóm người tiêu dùng và người tiêu dùng cá nhân tại Việt Nam; (3) Các cơ quan công nghiệp và các tổ chức trung gian hỗ trợ kinh doanh; (4) Hiệp hội ngành