fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam
fairtrade_slide2
TIN TỨC CHUNG

Dưới sự nỗ lực hết mình của công ty FAGI và sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ thực hiện Dự án: Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam, Công ty […]

Bobi Craft là một trong hai công ty đầu tiên trở thành thành viên của Tổ chức thương mại công bằng thế giới (WFTO) với sự hỗ trợ của Dự án: Xúc tiến thương mại […]


TIN DỰ ÁN

Công ty TNHH Mây tre Hà Linh được thành lập năm 1995 trên cơ sở là một hộ gia đình. Với triết lý “Thực hành văn hóa hướng vào khách hàng”, Công ty Hà Linh […]

faitrade banner
Scroll To Top