fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam
fairtrade_slide2
TIN TỨC CHUNG

Website: vicofa.org.vn Hiệp hội Cà phê – Ca Cao Việt Nam (VICOFA) được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị các hội viên sáng lập ngày 04/01/1990 và được công nhận theo Quyết định […]

Website: www.vitas.org.vn Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS  đóng vai trò như một […]

Hiệp định giữa Việt Nam và các nước: – (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download – (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download – (24/09/1992) Singapore : Hiệp định […]

Các tài liệu đào tạo được cung cấp bởi VIRI: 1. Các câu hỏi mẫu để giám sát chuỗi cung ứng: Tải xuống 2. Hướng dẫn kiểm tra chéo: Tải xuống 3. Bài tập về […]


TIN DỰ ÁN

Công ty TNHH Mây tre Hà Linh được thành lập năm 1995 trên cơ sở là một hộ gia đình. Với triết lý “Thực hành văn hóa hướng vào khách hàng”, Công ty Hà Linh […]

faitrade banner
Scroll To Top