fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam
fairtrade_slide2
TIN TỨC CHUNG

Hiệp định giữa Việt Nam và các nước: – (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download – (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download – (24/09/1992) Singapore : Hiệp định […]

Các tài liệu đào tạo được cung cấp bởi VIRI: 1. Các câu hỏi mẫu để giám sát chuỗi cung ứng: Tải xuống 2. Hướng dẫn kiểm tra chéo: Tải xuống 3. Bài tập về […]


TIN DỰ ÁN

Công ty TNHH Mây tre Hà Linh được thành lập năm 1995 trên cơ sở là một hộ gia đình. Với triết lý “Thực hành văn hóa hướng vào khách hàng”, Công ty Hà Linh […]

faitrade banner
Scroll To Top