Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam thăm và làm việc với các hợp tác xã cà phê, tiêu và ca cao tại tỉnh Đak Lak

20160106_095215Trong 3 ngày từ 04-06 tháng 01 năm 2016, trong khuôn khổ dự án Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam, với sự tài trợ của Liên minh châu Âu, lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI)- đơn vị chủ trì thực hiện Dự án- đã có chuyến công tác tại tỉnh Đak Lak. Thành phần đoàn công tác của VIRI bao gồm bà Nguyễn Bảo Thoa- Viện trưởng, Giám đốc Dự án, ông Nguyễn Viết Kim- Phó Viện trưởng và bà Nguyễn Thị Thu Trang- cán bộ dự án.
Trong chuyến công tác này, lãnh đạo Viện đã đến thăm và làm việc với một số hợp tác xã sản xuất cà phê, tiêu, cacao trên địa bàn tỉnh Đak Lak. 08 hợp tác xã lãnh đạo VIRI làm việc đợt này là Hợp tác xã Cư Né, Eakiet, Cưdiem m’nông, Minh Toàn lợi, Nông nghiệp 714, Thăng Tiến, Eatu, Eakar. Đây là các hợp tác xã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và marketing của dự án Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam.
Chuyến công tác của đoàn tập trung vào các nội dung chính: Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của của hợp tác xã, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận thương mại công bằng của các hợp tác xã, thu thập thông tin về quy trình sản xuất, sản phẩm của hợp tác xã, lấy mẫu sản phẩm để làm hồ sơ giới thiệu cho hợp tác xã phục vụ hoạt động liên kết thị trường.
Do có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo của các đơn vị cũng như sự nhiệt tình của lãnh đạo và thành viên các hợp tác xã nên chuyến thăm quan, làm việc của đoàn công tác diễn ra khá thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đặt ra trước chuyến đi. Sau chuyến công tác, toàn bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận thương mại công bằng của các hợp tác xã đã hoàn tất, VIRI có đầy đủ tư liệu làm hồ sơ giới thiệu cho hợp tác xã. Đại diện các hợp tác xã bày tỏ sự cảm ơn đối với nhà tài trợ EU, sự hỗ trợ của Dự án và VIRI trong quá trình đăng ký chứng nhận thương mại và liên kết thị trường cho các hợp tác xã, đồng thời thể hiện cam kết hợp tác, quyết tâm theo đuổi thương mại công bằng.