Làm việc với chương trình ARISE+

Ngày 19 tháng 12, bà Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng VIRI đã gặp ông Julian Lawsonm, ông Hill Stefan Moser và ông Quân Nguyễn, đây là những chuyên gia đang thực hiện dự án cho Phái đoàn EU để thảo luận, đưa ra khuyến nghị về Chương trình ARISE + và đề xuất phát triển các sản phẩm thương mại xanh và phương pháp nhân rộng mô hình tại Việt Nam. Chương trình ARISE + dự kiến sẽ diễn ra từ năm 2018 – 2022, tiếp nối từ chương trình EU-MUTRAP,  với mục đích là để giúp các công ty Việt Nam xuất khẩu sang EU, và tận dụng lợi thế của Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam.

ARISE+