HTX Thăng Tiến đạt chứng nhận TMCB cho sản phẩm Bơ trái và Cà phê

Trong năm 2018, Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến đã phấn đấu hoàn thành đăng ký chứng nhận thêm cho hai sản phẩm Bơ trái và Cà phê bên cạnh sản phẩm hạt tiêu, trở thành một trong số các đơn vị sản xuất đạt chứng nhận TMCB cho nhiều sản phẩm của Tổ chức Dán nhãn Thương mại công bằng tại Việt Nam.

Xin chúc mừng những nỗ lực của Hợp tác xã Thăng Tiến. IMG_5894