Hội thảo quốc tế Xúc tiến thương mại công bằng

Trong khuôn khổ dự án “Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam chủ trì phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội cà phê- ca cao Việt Nam và Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia nông nghiệp có sản lượng nông sản và thủ công mỹ nghệ lớn, mặc dù vậy việc sản xuất và kinh doanh của những người nông dân vẫn còn rất khó khăn do năng lực thấp, hạn chế trong việc tiếp cận thị trường, đạt yêu cầu về chứng nhận chất lượng và quy trình sản xuất, bất ổn về giá. Thương mại công bằng giúp cải thiện và phát triển hơn nữa cơ hội kinh doanh cho những nhà sản xuất ở khu vực miền núi và nông thôn Việt Nam, gia nhập và mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời thiết lập mô hình sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm. Tiềm năng chứng nhận thương mại công bằng trong các ngành chè, cà phê, cacao, gia vị, thủ công mỹ nghệ còn rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để khai thác hết tiềm năng đó và phát triển thương mại công bằng, cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng từ người sản xuất, người tiêu dùng, nhà kinh doanh, nhà ra chính sách… để phát triển sản xuất và đảm bảo quyền lợi của người nông dân, hướng tới một nền nông nghiệp công bằng hơn.

12825316_1120985324581253_85615455_n

Hội thảo quốc tế “Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam” tập trung vào ba nội dung chính (1) Thực trạng và tiềm năng chứng nhận thương mại công bằng trong 5 nhóm ngành hàng chè, cà phê, ca cao, gia vị và thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam; (2) Đề xuất chính sách và chương trình hành động nhằm phát triển thương mại công bằng trong 5 nhóm ngành; (3) Các chứng nhận thương mại công bằng quốc tế cho hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ Việt Nam (FLO và WFTO). Hội thảo quy tụ những ý kiến trao đổi giữa các chuyên gia quốc tế về thương mại công bằng, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà quản lý và nhà nghiên cứu nhằm đưa ra hướng đi cụ thể và thiết thực hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp trong năm ngành hàng chè, cà phê, ca cao, gia vị và thủ công mỹ nghệ nói riêng trong công cuộc phát triển thương mại công bằng.