HỢP TÁC XÃ MINH TOÀN LỢI ĐÃ ĐẠT CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Dự án rất vui mừng được thông báo:

Hợp tác xã Minh Toàn Lợi (Thôn Giang Minh, xã Eapuk, huyện Krong Năng, tỉnh Đak Lak) là một trong hai hợp tác xã đầu tiên đạt chứng nhận thương mại công bằng của Tổ chức dán nhãn thương mại công bằng quốc tế (FLO). Hợp tác xã Minh Toàn Lợi là một trong số các đơn vị được lựa chọn nhận hỗ trợ của dự án “Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam”. Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), Hiệp hội Cà phê – ca cao Việt Nam (Vicofa) và Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft).

Tháng Sáu năm 2012, tổ hợp tác Minh Toàn Lợi được thành lập để liên kết bà con nông dân tại xã Eapuk và  hỗ trợ tất cả các thành viên trong hoạt động sản xuất, thương mại. Sau khi có cơ chế hỗ trợ mới của Chính phủ, trong tháng 10 năm 2012, tổ hợp tác chuyển đổi sang Hợp tác xã nông nghiệp Minh Toàn Lợi và mở rộng dịch vụ hợp tác để tăng quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Hợp tác xã nhận thấy được tầm quan trọng và những lợi ích khi sản phẩm của hợp tác xã có chứng nhận chất lượng. Chính vì vậy khi biết về dự án, hợp tác xã đã đăng ký tham gia  và nhiệt tình trong các hoạt động của dự án. Dưới sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ dự án, hợp tác xã đã thành công đạt chứng nhận thương mại công bằng. Đây là một thông tin đáng mừng lớn không chỉ đối với dự án và hợp tác xã, mà còn là động lực thúc đẩy các đơn vị khác được dự án hỗ trợ có thêm lòng tin vào dự án và những thành quả sẽ đạt được.