HỢP TÁC XÃ EATU ĐÃ ĐẠT CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Dự án rất vui mừng được thông báo:

Hợp tác xã Eatu (28 buôn Ko Tam, xã Eatu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) đã đạt chứng nhận thương mại công bằng của Tổ chức dán nhãn thương mại công bằng quốc tế (FLO). Hợp tác xã Eatu là một trong số các đơn vị được lựa chọn nhận hỗ trợ của dự án “Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam”. Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), Hiệp hội Cà phê – ca cao Việt Nam (Vicofa) và Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft).

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, tác xã nông nghiệp dịch vụ Công Bằng EaTu thành lập. Hợp tác xã có 49 thành viên tham gia trong đó thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 90%.  Các hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề của hợp tác xã là: trồng, sản xuất, mua bán, chế biến cà phê; dịch vụ phân bón, vật tư nông nghiệp. Tuy mới thành lập, Ban lãnh đạo hợp tác xã và các thành viên đều hiểu được tầm quan trọng và lợi ích khi tham gia thương mại công bằng và do vậy khi được biết vê dự án, HTX đăng ký tham gia vào dự án.

Dưới sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ dự án, hợp tác xã Eatu đã đạt chứng nhận thương mại công bằng. Không chỉ vậy, hợp tác xã Eatu đã xuất bán 1 tấn cà phê thương mại công bằng đầu tiên. Đây là một thông tin đáng mừng đối với dự án và  hợp tác xã. Điều này giúp các đơn vị khác được dự án hỗ trợ có thêm lòng tin vào dự án và những thành quả sẽ đạt được.IMG_5943