Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT)

Website: vietcraft.org.vn

Vietcraft services được hình thành nhằm tạo ra các cơ hội giao thương tốt hơn giữa khách hàng quốc tế và các xuất khẩu hàng quà tặng và trang trí tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các nhà cung cấp tại Việt Nam cũng như các dịch vụ tìm nguồn cung ứng. Chúng tôi giúp các công ty ở Việt Nam tự đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất (ISO, BSCI, SA, C-TPAT) và cung cấp các thông tin giúp họ trang bị tốt hơn với nhu cầu đang ngày càng thay đổi của thị trường.