fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam

Tài NguyênHiệp định giữa Việt Nam và các nước: – (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download – (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download – (24/09/1992) Singapore : Hiệp định […]

Các tài liệu đào tạo được cung cấp bởi VIRI: 1. Các câu hỏi mẫu để giám sát chuỗi cung ứng: Tải xuống 2. Hướng dẫn kiểm tra chéo: Tải xuống 3. Bài tập về […]

faitrade banner
Scroll To Top