fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam

TIN TỨC DỰ ÁNDưới sự nỗ lực hết mình của công ty FAGI và sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ thực hiện Dự án: Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam, Công ty […]

Bobi Craft là một trong hai công ty đầu tiên trở thành thành viên của Tổ chức thương mại công bằng thế giới (WFTO) với sự hỗ trợ của Dự án: Xúc tiến thương mại […]

faitrade banner
Scroll To Top