fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam

Đối TácWebsite: vicofa.org.vn Hiệp hội Cà phê – Ca Cao Việt Nam (VICOFA) được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị các hội viên sáng lập ngày 04/01/1990 và được công nhận theo Quyết định […]

Website: www.vitas.org.vn Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS  đóng vai trò như một […]

faitrade banner
Scroll To Top