fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam

Tin Tức ChungTháng 2-2015, trùng với tháng vui tết, trôi qua nhanh. Xuất khẩu giảm, giá ì ạch. Những điểm yếu của thị trường xuất khẩu cà phê nước ta đang lộ ra dần với các thế […]

faitrade banner
Scroll To Top