Các Hiệp Định

Hiệp định giữa Việt Nam và các nước:

- (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download
- (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download
- (24/09/1992) Singapore : Hiệp định thương mại : Download
- (03/04/1993) CHLB Đức : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
- (13/09/1993) Phần Lan : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
- (10/03/1994) Hà Lan : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
- (15/05/1994) Ai Cập : Hiệp định thương mại : Download
- (21/06/1994) Canada : Hiệp định thương mại : Download
- (18/07/1994) New Zealand : Hiệp định thương mại : Download
- (23/03/1997) Việt NamHASIMIT GIOOC ĐA NI : Hiệp định thương mại : Download
- (22/04/1997) Nauy : Hiệp định thương mại : Download
- (25/04/2000) Nam Phi : Hiệp định thương mại : Download
- (21/09/2000) Modova : Hiệp định thương mại : Download
- (02/12/2015) EU : Hiệp định tự do thương mại : More info and download