Các Hiệp Định

Hiệp định giữa Việt Nam và các nước:

– (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download
– (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download
– (24/09/1992) Singapore : Hiệp định thương mại : Download
– (03/04/1993) CHLB Đức : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
– (13/09/1993) Phần Lan : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
– (10/03/1994) Hà Lan : Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau : Download
– (15/05/1994) Ai Cập : Hiệp định thương mại : Download
– (21/06/1994) Canada : Hiệp định thương mại : Download
– (18/07/1994) New Zealand : Hiệp định thương mại : Download
– (23/03/1997) Việt NamHASIMIT GIOOC ĐA NI : Hiệp định thương mại : Download
– (22/04/1997) Nauy : Hiệp định thương mại : Download
– (25/04/2000) Nam Phi : Hiệp định thương mại : Download
– (21/09/2000) Modova : Hiệp định thương mại : Download
– (02/12/2015) EU : Hiệp định tự do thương mại : More info and download