fairtrade.org.vn

Xúc tiến Thương mại công bằng tại Việt Nam

Các bài viết đăng bởi: fairtradeWebsite: www.vitas.org.vn Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS  đóng vai trò như một […]

Hiệp định giữa Việt Nam và các nước: – (14/06/1990) Australia : Hiệp định thương mại : Download – (14/02/1992) Trung Quốc : Hiệp định thương mại : Download – (24/09/1992) Singapore : Hiệp định […]

Các tài liệu đào tạo được cung cấp bởi VIRI: 1. Các câu hỏi mẫu để giám sát chuỗi cung ứng: Tải xuống 2. Hướng dẫn kiểm tra chéo: Tải xuống 3. Bài tập về […]

faitrade banner
Scroll To Top